bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Nazwa szkoły brzmi:

Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach

Siedzibą Szkoły Podstawowej im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach
jest budynek przy ulicy Szkolnej 11 w Niegowonicach.
Szkoła Podstawowa im. ks. Stefana Joniaka w Niegowonicach jest publiczną placówką
oświatową prowadzoną przez Gminę Łazy.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.Opublikował: Bogdan Gądek
Publikacja dnia: 11.09.2017
Podpisał: Teresa Kubasik
Dokument z dnia: 12.11.2013
Dokument oglądany razy: 1 555